Սա երեկոյան քսում եմ դեմքիս, իսկ առավոտյան դեմքս ուղղակի շողում է.Այս հրաշք դ եղը վե րացնում է անգամ պզո ւկներից հետո մնացած սպ իները

Հե պարինի քսուքը կոսմետիկ նպատակներով օգտագործելուց առաջ կարևոր է ստուգել օ րգանիզմի արձագանքը ակտիվ նյութերի նկատմամբ, որոնք կազմում են դրա բաղադրությունը։Դա անելու համար դ եղը քսվում է մա շկի փոքր հատվածի վրա (նախաբազկի կամ դաստակի 3 x 3 սմ չափի տարածքը լավագույնս համապատասխանում է), այնուհետև վերահսկվում է էպ իդերմիսի վիճակը օրվա ընթացքում:

Եթե չկա կարմրություն, քո ր կամ ց ան, ապա քսուքը կարող է անվ տանգ օգտագործվել կոսմետիկ նպատակներով:Հե պարինի քսուքը կարող է համակցվել այլ դե ղագործական պատրաստուկների կամ կոսմետիկայի հետ։ Օրինակ՝ առավոտյան կարող եք դեմքին քսել սովորական խոնավեցնող միջոց, իսկ գիշերը՝ հե պարինային քսուք։ Այն հեշտությամբ տարածվում է մա շկի վրա և արագ ներծծվում, մատների ծայրերով տարածվում է աչքերի տակ և թեթև մերսող շարժումներով քսվում դեմքին։

Քս ուքը շատ խիտ մի քսեք օրական 2 անգամից ավելի։ Կանայք և աղջիկները, ովքեր իրենց համար փորձել են այս միջոցը, նկատել են դեմքի մ աշկի վիճակի ակնթարթային բարելավում, ավելացել է առաձգականությունն ու ամրությունը, գույնը դարձել է ավելի բաց: Իսկ երեք օր անց աչքերի տակի մուգ շրջանակներն ավելի քիչ նկատելի են դարձել, պարկերն անհետացել ու «բադի ոտքերը» հարթվել։

Պզո ւկների բո ւժման համար։Դեմքին պզո ւկների համար հ եպարինի քսուքի կիրառման ընթացքը 10 օրից ոչ ավել է։ Շատ դեպքերում քսո ւքը քսվում է այնքան ժամանակ, մինչև մա շկի վրա բորբ ոքային պրոցեսները անհետանան։ Քսո ւքը ճիշտ օգտագործելու համար նախ պետք է մա շկի տարածքը յուղազերծել սպիր տային լուծույթով:Պզո ւկների դեմ հե պարինի քսուքը բարակ շերտով քսվում է խնդ րահարույց հատվածի վրա։

Կարևոր է քսել ճիշտ կետերին, այլ ոչ թե ողջ մա շկին։ Քսո ւքը անգույն է, ուստի այն կարելի է քսել առավոտյան, իսկ հետո՝ երեկոյան։Շատ հի վանդներ բա խվում են ևս մեկ հրատապ խնդրի՝ պզո ւկների և սև կետերի վերա ցումից հետո առաջանում են սպ իներ, հիպ երպ իգմենտացիա ունեցող հատվածներ։ Պա րզվում է, որ հե պարինի քսո ւքը հիանալի է ս պիներից, ռո զացեայից և մ աշկի այլ արա տներից ազա տվելու համար։ Նման խնդրահա րույց հատվածների վրա քսո ւքը քսվում է օրական 3 անգամ։

Նյութը հրապարակման պատրաստեց ՝https://news52post.com

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: