Սա ուղղակի անհրաժեշտ է 40 անց բոլոր կանանց համար .պետք է օգտագործել ՝հ որմոնալ խնդիրներից խո ւսափելու համար

Մեր տրամադրությունը, արտաքին տեսքը և առ ողջությունը ուղղակիորեն կախված են մեր հոր մոնալ համակարգի հավասարակշռությունից: Հենց հո րմոնալ ֆոնը սկսում է ձախողվել, մենք խնդիրներ ենք ունենում՝ ավելանում է հո գնածությունը, առաջանում է ավելորդ քաշ, թուլանում է իմո ւնիտետը։Հորմոնալ ֆոնը նորմալացնելու համար շատերը սկսում են դ եղագործական պատրաստուկներ ընդունել։ Այնուամենայնիվ, դա կարելի է խո ւսափել՝ ձեր ամենօրյա սննդակարգում ներառելով որոշ առ ողջարար մթերքներ:

1. Բրոկկոլի: Բրոկկոլին շատ օգտակար է առ ողջության համար։ Այն պարունակում է վ իտամիններ, հետքի տարրեր և չհագեցած ճա րպաթթ ուներ։ Բրոկոլին ուղղակի անփոխարինելի է դիետաներում, քանի որ 100 գրամը պարունակում է ընդամենը 30 կիլոկալորիա։ 2. Ավոկադո: Ավոկադոն շատ բարձր կա լորիականությամբ միրգ է. 100 գրամը պարունակում է մինչև 208 կի լոկալորիա:

Այնուամենայնիվ, ողջ աշխարհի սննդաբանները խորհուրդ են տալիս այն ներառել ցանկացած դիե տայի մեջ՝ որպես ն իհարելու համար անհրաժեշտ ճա րպաթթուների աղբյուր։ 3. Սաղմոն: Սաղմոնը պարունակում է սննդարար սպի տակուցներ և օմ եգա-3 չհա գեցած ճա րպաթթուների աղբյուր է, որոնք կառուցում են ամբողջական բջ ջային մ եմբրաններ՝ թույլ տալով հո րմոններին հասնել իրենց նպատակակետին,

ինչպես նաև անմիջականորեն ներգրավված են ստ երոիդների և սե ռական հո րմոնների սինթեզում: 4. Քինոա Այս հացահատիկը համեմատաբար վերջերս է հայտնվել, բայց այն կարելի է անվանել երիտասարդության էլիքսիր։ Քինոան նվազեցնում է ար յան շաքարի մակարդակը, նորմալացնում է խ ոլեստերինը և պահպանում է անդ րոգեն հո րմոնների նորմալ մակարդակը:

5. Ձվի դե ղնուց: Ձվի դե ղնուցը կարևոր տարրերի ամենահարուստ աղբյուրն է։ Դրանք պարունակում են մե լատոնին, որն անհրաժեշտ է նոր բջի ջների կառուցման համար, օ մեգա-6 և օմե գա-3 ճա րպաթթուներ։ Դե ղնուցները նորմալացնում են սր տանո թային և նյա րդային համակարգերի գործունեությունը, օգնում օր գանիզմին պա յքարել ալե րգիայի և բ որբոքումների դեմ։

Խորհուրդ է տրվում սննդակարգում ներառել օրական 1 դե ղնուց։ 6. Նուշ Ընկույզների մեջ թագավոր է նուշը։ Նրա օգուտները հայտնի են վաղուց, ուստի այն լայնորեն կիրառվում է բժ շկության և խոհարարության մեջ։ Այն նաև բարձրացնում է ադի պոնեկտին հո րմոնի մակարդակը, որն օգնում է բարելավել մա շկի վիճակը։ Խորհուրդ է տրվում օրական 10-11 նուշ ուտել և օգտագործել որպես համեմունք՝ ճաշատեսակների համը բարելավելու համար։

Նյութը հրապարակման  պատրաստեց ՝ https://news52post.com -ը:

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: